SH-K2T803MF BỘ KIỂM SOÁT VÀO RA ĐỘC LẬP

Mã: SH-K2T803MF

• Bộ kiểm soát vào ra độc lập có màn hình
LCD , tích hợp moduel đọc thẻ Mifare
• Lưu trữ 3.000 thẻ, 3.000 vân tay và 100.000
sự kiện kiếm soát vào ra.
• Hỗ trợ kiểm soát vào ra và tính năng chấm
công, module vân tay quang học.
• Kết nối : TCP-IP, Wif, RS-485 (kết nối đến
module bảo mật)
• Hỗ trợ đầu vào Wiegand (W26/W34) và đầu
ra Wiegand (W26/W34)

Danh mục:
0919.247.249