SH-K2T801E BỘ KIỂM SOÁT VÀO RA ĐỘC LẬP

• Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp
module đọc thẻ Mifare
• Hỗ trợ 3000 thẻ.
• Bàn phím 12 nút và nút chuông
• DC 12V/1A

Danh mục:
0919.247.249